DijkringgebiedSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Dijkringgebied

Result = Beleid-beheer-onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Dijkringgebied

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Dijkringgebied

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Dijkringgebied

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Dijkringgebied

Result = Dijkring VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Dijkringgebied

Result =

End Set VN link


1. Gebied dat door een stelsel van waterkeringen of hoge gronden moet zijn beveiligd tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoge waterstand op een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan. 2. Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen, of hoge gronden beveiligd moet zijn tegen overstromingen.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beleid-beheer-onderhoud
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Dijkring
Bestaat uit 
Maaskade, Scheidingsdijk
Gerelateerd concept 

Zie ook

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares