DijkvakSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Dijkvak

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Dijkvak

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Dijkvak

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Dijkvak

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Dijkvak

Result = Dijkring VN, Dijktraject VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Dijkvak

Result = Legger VN, Waterkering VN

End Set VN link


Een deel van een waterkering met uniforme eigenschappen en belasting.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beheer en onderhoud
Alternatieve naam 
Dijksectie
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Dijkring, Dijktraject
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Waterkering, Legger

Dijkvak.jpg

Feiten

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares