Dijkversterking ZeelandContext VN set links: model = Dijkversterking Zeeland


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Dijkversterking Zeeland

Result = Hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Het hoofdproces van Dijkversterkingen in Zeeland zoals uitgevoerd door projectbureau Zeeweringen. Dit proces is in de loop der jaren aangescherpt en kan worden opgevat als een in de praktijk bewezen aanpak voor dijkversterkingen.

Projectbureau Zeeweringen

Projectbureau Zeeweringen was een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkte de Zeeuwse dijken tussen 1997 en 2015 de Zeeuwse dijken, in totaal 325 kilometer. Oorspronkelijk was ruim € 1 miljard gereserveerd voor de dijkversterkingen. Uiteindelijk heeft het totale project € 740 miljoen gekost.

Conceptmap

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.


Conditie VN Conditie VN Conditie VN Processen (natuurlijk en menselijk) VN Systeem VN Toetsen (analyseren/onderzoeken) VN Waterschap Scheldestromen VN Toetsen (wettelijke opdracht) VN Interpreteren toets VN Waterschap Scheldestromen VN Plannen (definiëren project) VN Monitoren VN Opnieuw toetsen VN Uitvoeren groot onderhoud VN Waterschap Scheldestromen VN Uitvoeren dijkversterking VN PBZ VN PBZ onderzoeksprogramma VN PBZ O&I VN Evalueren VN Reflecterend orgaan VN Minimaliseren van de gevolgen van verstoringen VN Omgaan met verstoringen VNHoogwaterbescherming PBZ
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares