Korte handleiding EMM


Context VN set links: model = EMM Contentbeheer


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = EMM Contentbeheer

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


De DeltaExpertise-site maakt gebruik van de software van MediaWiki, waarmee onder andere Wikipedia werkt. Gebruikers die inloggen op de site kunnen content toevoegen of wijzigen. Contentbeheer kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. informatie wordt toegevoegd op de VN-pagina (zie deze pagina);
  2. informatie wordt toegevoegd op de modelpagina (zie deze pagina).

Er zijn twee werkwijzen beschreven voor het contentbeheer, een uitgebreide werkwijze die ook de handelingen van de contentmanager beschrijft en een korte werkwijze die het werk van de contentbeheerder beschrijft, namelijk het wijzigen en toevoegen van de content.


EMM Maken van een conceptmap VN EMM EM-ontologie VN EMM Conceptmap plaatsen op wiki VN EMM Semantische relaties invullen op formulier VN EMM Overzicht van het kennisdomein VN EMM Conceptmap VN EMM Aanmaken pagina VN EMM Teksten maken en resources uploaden VN EMM Wiki mark up VN EMM Teksten met codes van resources VN EMM Korte werkwijze contentbeheer VN EMM Contentbeheer VNKorte handleiding contentbeheer
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares