Wiki-mark-upSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Wiki-mark-up,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Wiki-mark-up,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Wiki-mark-up,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Wiki-mark-up,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Wiki-mark-up,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Wiki-mark-up,

Result =

End Set VN link


Bronnen en beeldmateriaal toevoegen op een Wiki-pagina

Bron / beeld / verwijzing Wiki-mark-up Voorbeeld met Wiki-mark-up
Afbeelding [[File:...|thumb|position|...px|onderschrift]] [[File:Afbeelding.png (of jpeg, etc.)|thumb|center1|900px2|'''Figuur 1:''' Toelichting op de afbeelding.]]
Andere Wiki-pagina {{Internal link|link=... VN|name=...}} {{Internal link|link=Titel Wiki-pagina VN|name=naam die in de tekst verschijnt}}
Document (rapport, etc.) {{Cite|resource=File:...|name=...}}

{{Nocite|resource=File:...|name=...}}

({{Cite3|resource=File:Documenttitel.pdf|name=Achternaam auteur / organisatie, 2015}}).

{{Nocite4|resource=File:Documenttitel.pdf|name=Achternaam auteur / organisatie (2015)}}

Website (URL) {{External link|resource=...|name=...}} {{External link|resource=titel Resource Description5|name=Titel van de site}}

1. Voor de posities van de afbeelding kan worden gekozen tussen: left, center of right.

2. Het aantal pixels bepaalt de breedte (en dus de scherpte) van de afbeelding. Maximale breedte op de DeltaExpertise-site is 1100 pixels.

3. Bij verwijzingen naar rapporten in de tekst.

4. Verwijzingen die enkel onderaan of achteraan de tekst worden toegevoegd, zoals in een klassieke bronnenlijst, beginnen met {{Nocite|resource= etc.

5. Hier vind je meer informatie over Resource Descriptions (meta-data van bronnen).

Opmaaktips voor Wiki-tekst

Voor het opmaken van tekst in de Visual Editor (onder de tab 'Bewerken') zijn een aantal knoppen beschikbaar om automatisch de opmaak naar wens aan te passen (onder andere: vet, cursief, lijsten). Zodra je tekst gaat bewerken via de tabs 'Bewerken met formulier' en 'Brontekst bewerken' ziet de tekst er uit als typemachine-tekst en kun je die niet zomaar bijvoorbeeld cursief maken. In dat tweede geval ga je een Wiki-mark-up-regels toepassen. Een aantal veelgebruikte opmaaktekens op de Wiki (die je toevoegt aan de tekst in de bewerk-modus van de Wiki-pagina) zijn:

 • Cursief ziet er zo uit: ''Cursief''. Dit zijn zogenaamde rechte accenten: in word vind je die onder ‘symbols’. Gebruik dus niet de accenten op het toetsenbord als je in Word werkt. Als je in de Wiki-pagina werkt, kan je wel de accenten op het toetsenbord gebruiken.
 • Vet ziet er zo uit: '''Vet'''
 • Superscript: X<sup>2</sup> wordt: X2
 • Subscript: H<sub>2</sub>O wordt: H2O
 • Onderstrepen niet gebruiken: werkt verwarring in de hand, omdat verwijzingen ook onderstreept zijn en onderstrepen een ouderwetse zogenaamde ‘typemachine-typografie’ is.

De belangrijkste regels voor de opmaak van een Wiki-pagina vind je in de zogenaamde Wiki-mark-up. Voor nog meer speciale tekens en verdergaande opmaak kijk je op de Wiki ‘Cheat sheet’ en voor een uitgebreide versie daarvan kijk je op de website Advanced editing.


Tabellen

Tabellen kunnen in de Visual Editor (tab 'Bewerken') aan de tekst worden toegevoegd. Tabellen kunnen ook met behulp van Wiki-mark-up aan de tekst worden toegevoegd. Voor tabellen gebruiken we een andere opmaak dan staat vermeld in de Wiki-mark-up. Gebruik voor een eenvoudige tabel de onderstaande opmaak. Je ziet de opmaak als je deze pagina opent in de 'edit'-modus. Je kopieert dan de opmaak naar het Wordbestand waarin je de pagina aan het schrijven bent of rechtstreeks naar de op te maken Wiki-pagina. Je kunt dan eventueel rijen en kolommen toevoegen door de opmaak te kopiëren en te plakken. Een uitgebreide uitleg van over het maken van tabellen vind je op de MediaWiki-helppagina Tables. Ook hiervoor geldt dat de basisopmaak van onze tabellen anders is, maar je kunt opties gebruiken bijvoorbeeld om de tekst in een cel te centreren.

Bijschrift bij de tabel
kop kop kop
cel cel cel
cel cel cel
cel cel cel

Voor het samenvoegen van cellen gebruik je de 'rowspan' om rijen bijeen te voegen en 'colspan' om kolommen samen te voegen, zoals hieronder is gedaan:

Bijschrift bij de tabel
kop kop
cel cel cel
cel cel
cel cel

Hieronder een voorbeeld van een meer ingewikkelde tabel, waarbij een aantal cellen (rijen) zijn samengevoegd.

Table 1: A selection of characteristics that make invaders successful. All traits are valid for the Pacific oyster (from Troost, 2010)
Stage Trait
Colonization r-selected life history strategy:
 • rapid growth,
 • rapid sexual maturation,
 • high fecundity
Generalists:
 • ability to colonize wide range of habitat types,
 • broad diet,
 • tolerance to wide range of environmental conditions
Gregarious behavior
Genetic variability and phenotypic plasticity
Ability to recolonize after population crash
Establishment Lack of natural enemies
Ecosystem engineering
Association with humans
Repeated introductions
Genetic variability and phenotypic plasticity
Competitiveness
Natural range expansion Traits of successful colonists (see above)
Dispersability

Hieronder een voorbeeld van een tabel, waarbij een aantal cellen (kolommen) zijn samengevoegd en waarbij meerdere headings zijn gebruikt.

Tabel 1: Relatie tussen biomassa en bedekking van klein en groot zeegras (BIO=biomassa in ADG; BED=bedekking in %) (De Jong en de Jonge, 1989)
Pellikaan (1980): Grevelingenmeer submers Zostera marina
Zostera marina log BIO = 1,62 log BED - 1,04 (r=? n=?)
Daemen (1979): Oosterschelde litoraal Zostera marina en Zostera noltii
Zostera noltii log BIO = 1,11 log BED - 0,45 (r=0,84 n=42)
Zostera marina log BIO = 0,99 log BED – 0,18 (r=0,77 n=29)
De Jong in Meulstee (1988): Oosterschelde litoraal Zostera marina en Zostera noltii
Zostera noltii log BIO = 0,81 log BED – 1,16 (r=0,79 n=316)
Zostera marina log BIO = 0,86 log BED – 1,22 (r=0,85 n=226)
Zostera marina en Zostera noltii log BIO = 0,83 log BED – 1,22 (r=0,91 n=556)
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares