Expertise Management


Context VN set links: model = Expertise Management


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Expertise Management

Result =

End Set VN link

Knowledge networks VN Action perspective and reflective skills VN Body of Knowledge and Skills VN Network organizations VN Transdisciplinary action research projects VN Conceptmaps VN Rich learning environment VN Common language VNExpertise Management mgt sv
Over deze afbeelding

Uitgangspunten van EMM en SSM

EMM basic principle 6 VN Rich picture VN Experiences VN Conceptmaps VN Practices VN EMM basic principle 2 VN EMM basic principle 3 VN Body of Knowledge and Skills VN Soft Systems Methodology VN Expertise Management Methodology VN Expertise Management ontology VN SKOS VN Knowledge models VN World views VN EMM basic principle 5 VN EMM basic principle 1 VN EMM basic principle 4 VN EMont relations VN Systems theory VN Methodology VN Ontology VN Underlying theories and ideas VNUitgangspunten Expertise Management
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares