Veerse Meer in het kort

GT VM Brak water VN GT VM Algenbloei VN GT VM Stratificatie VN GT VM Vogels VN GT VM Extreme algenbloei VN GT VM Fauna VN GT VM Roodwieren VN GT VM Sediment VN GT VM Waterkwaliteit VN GT VM Geen stratificatie VN GT VM Mariene fauna VN GT VM Vissen VN GT VM Meer vogels VN GT VM Winterpeil VN GT VM Monitoring VN GT VM Geen effect VN GT VM Ondiepe oever VN GT VM Oevervogels VN GT VM Meer licht VN GT VM Historie en ontstaan VN GT VM Morfologie VN GT VM Gebruik VN GT VM Publiekscommunicatie VN GT VM Overige informatie en links VN GT VM Guided tour informatiesysteem Veerse Meer VNGuided tour informatiesysteem Veerse Meer
Over deze afbeelding


Context VN set links: model = GT VM Guided tour informatiesysteem Veerse Meer


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = GT VM Guided tour informatiesysteem Veerse Meer

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN linkHet Veerse Meer heeft sinds het jaar 2000 veranderingen in het beheer ondergaan die grote invloed hebben gehad op de fysische omstandigheden, waterkwaliteit en ecologie van het watersysteem. De opening van het doorlaatmiddel 'De Katse Heule' in de Zandkreekdam in 2004 heeft het meer veranderd van een stagnant brak meer met een tegennatuurlijk peilbeheer in een marien meer met micro-getij. Bovendien heeft RWS het peilbeheer aangepast waardoor het verschil tussen het lage winterpeil en het hogere zomerpeil minder groot is geworden.

Deze guided tour geeft een overzicht van de belangrijkste informatie over het Veerse Meer. Het schema hierboven geeft een overzicht van de guided tour. De onderdelen zijn aanklikbaar gemaakt voor meer informatie. De guided tour is voor een groot deel gebaseerd op hoofdstuk 9 van Prins en Vergouwen (2015).

Zie verder

Peilfluctuaties

Informatiesysteem Veerse Meer

U kunt u weer terug naar de beginpagina van het informatiesysteem over het Veerse Meer via deze link.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares