Guided Tour Zeeuwse Tong


Context VN set links: model = GT Zeeuwse Tong


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = GT Zeeuwse Tong

Result = BA Binnendijkse aquacultuur VN, BAZT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Onderstaande Guided Tour is een voorbeeld van hoe processen binnen het project Zeeuwse Tong met elkaar gerelateerd zijn. Verschillende kweekprocessen zijn op proeflocaties getest, en de belangrijkste uitkomsten zijn vermeld.


BAZT Zeeuwse Tong VN BA Landschappelijke inpasbaarheid vijverlandschap VN BA Businessmodel voor geheel gemengd bedrijf VN BA Optimalisatie teelt van zilte gewassen VN BA Optimalisatie productie van tong met zagers en met voer gebaseerd op zagers VN BA Optimalisatie productie van algen en schelpdieren VN BA Optimalisatie en praktijkgericht onderzoek voor aparte schakels uit de keten: VN BA Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF VN BA Uitkomsten zeekraalteelt VN BA Kweekwater VN BA Bemest water VN BA Sea lab VN BA Algenkweek in fotobioreactor VN BA Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF VN BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN BA Uitkomsten algen en schelpdieren produceren VN BA Proeflocatie Colijnsplaat VN BAZT Uitkomsten mengteelt zagers en tong VN BA Tong VN BA Zagers VN BA Schelpdieren VN BA Zeekraal VN BA Tapijtschelpen VN BA Mosselen VN BAZT Zeeuwse Tong VN BA Economische rendabiliteit VN GT Zeeuwse Tong VNGuided tour BA
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares