Gebiedsontwikkeling


Context VN set links: model = Gebiedsontwikkeling


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Gebiedsontwikkeling

Result = Ruimtelijke ordening en waterbeleid VN

End Set VN link


Gebiedsontwikkeling is het proces in de ruimtelijke ordening waarbij overheid, ondernemingen en burgers samenwerken om binnen een bepaald gebied ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares