Gebiedsontwikkeling Zeeuws Vlaanderen


Context VN set links: model = Gebiedsontwikkeling Zeeuws Vlaanderen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Gebiedsontwikkeling Zeeuws Vlaanderen

Result = Gebiedsontwikkeling VN

End Set VN link


Het project Waterdunen en Perkpolder zijn twee voorbeelden van gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij natuurcompensatie als gevolg van de verdieping van de vaargeul van de Westerschelde wordt gecombineerd met recreatie en woningbouw. Op deze manier wordt de regionale economische ontwikkeling van Zeeuws Vlaanderen gestimuleerd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares