Het ontwerpprocesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Oesterdam veiligheidsbuffer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


In de planuitwerking wordt de beschrijving van het probleem aangescherpt en mogelijke oplossingsrichtingen worden uitgewekt in alternatieven. Doel van de planuitwerking is aan te geven wat de oplossing is voor het gesignaleerde probleem en hoe dit aangepakt moet worden. Centraal staat de ‘wat-en-hoe’-vraag.

De Planuitwerking van het Oesterdam Veiligheidsbufferproject is, na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, met enige vertraging van start gegaan. Het projectteam dat door Rijkswaterstaat is samengesteld, is gebaseerd op de IPM-rollen (zie voor uitleg IPM-rollen de pagina over het samenstellen van het projectteam). Het is uniek dat Natuurmonumenten de rol van Omgevingsmanager mocht invullen.

Mede door tijdsdruk is het ontwerpproces door het team zelf gecoördineerd. In deze fase was het van groot belang om de ideeën goed af te stemmen met de omgeving en de stakeholders in en om de Oosterschelde. Na instemming van de stakeholders met het definitief ontwerp van de suppletie (versterkt met oesterriffen), is het voorbereiden van de uitvoering gestart.

De activiteiten in het ontwerpproces van het project zijn vastgelegd in onderstaande concept map.


Oesterdam VB: samenstellen van projectteam VN Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: integrale benadering VN Oesterdam VB: draagvlak VN Oesterdam VB: afstemming met stakeholders Tholen 1 VN Oesterdam VB: afstemming met oester- en mosselsector en groene sector VN Oesterdam VB: afstemming met stakeholders Tholen 2 VN Oesterdam VB: vaststellen voorkeursontwerp RWS VN Oesterdam VB: ontwerpen van varianten sessie 1 VN Oesterdam VB: voorwaarden voor uitvoering VN Oesterdam VB: ontwerpen van varianten sessie 2 VN Oesterdam VB: programma van eisen VN Oesterdam VB: Ontwerpschetsen RWS voorkeur VN Oesterdam VB: vaststellen mogelijke zandwinlokaties VN Oesterdam VB: opstellen ontwerpuitgangspunten VN Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: vaststellen definitief ontwerp VN Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam veiligheidsbuffer VNHet ontwerpproces
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares