De DeltaExpertise-site ontsluit expertise over het leven in een delta. Onderzoeksresultaten en kennis komen op deze plek samen en leveren een bron van informatie voor onderwijs en (toekomstige) professionals. Zo draagt de DeltaExpertise-site op een duurzame manier bij aan een leefbare Delta, een gebied voor veilig wonen, werken en recreƫren.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares