IPM


Context VN set links: model = IPM


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IPM

Result = PBZ VN

End Set VN link


IPM staat voor Integraal Projectmanagement. Alle Rijkswaterstaatprojecten worden volgens dit systeem aangestuurd. Het projectteam heet dan ook IPM-team en bestaat uit 5 vaste rolhouders:

  • De projectmanager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het gehele project.
  • De omgevingsmanager onderhoudt contacten met burgers, gemeenten, waterschappen, provincies en belangenorganisaties en kent hun gevoeligheden. Onder omgevingsmanagement vallen dan ook zaken zoals vergunningen, ecologie en cultuurhistorie.
  • De manager projectbeheersing houdt onder meer de financiĆ«n, planning en interne kwaliteitsborging in de hand.
  • De technisch manager houdt zich onder meer bezig met verbetervoorstellen en het formuleren van de functionele eisen. Hieronder vallen dus ook zaken zoals verkenning (inventarisatie en toetsing) en ontwerp.
  • De contractmanager is verantwoordelijk voor de beheersing van het contract en onderhoudt de contacten met de opdrachtnemer. De contractmanager is er ook verantwoordelijk voor dat op de werken de juiste toetsingen tijdig worden uitgevoerd.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares