Kruin
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Kruin

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Kruin

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Kruin

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Kruin

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Kruin

Result = Dijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Kruin

Result = Overlopen VN

End Set VN link


1.1 Strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn; 1.2 Hoogste punt in het dwarsprofiel van het dijklichaam; 1.3 Buitenkruinlijn

2.1 Het hoogste punt van het dijklichaam.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Dijk
Bestaat uit 
Aanleghoogte, Buitenkruinlijn, Dijktafelhoogte, Kruinhoogte, Waakhoogte
Gerelateerd concept 
Overlopen

Kruin definitie.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares