Lessons Learned projectbureau Zeeweringen

Zandoverlast1.JPG

De Zeeweringen-wiki bevat informatie over bijna 20 jaar Zeeuwse dijkversterkingen. Deze informatie bestaat niet alleen uit kennis (dat wat op papier staat), maar ook uit ervaring (dat wat in de hoofden van medewerkers zit). Het projectbureau koos ervoor om deze ervaring te delen, vanwege de meerwaarde. Vaak zijn het juist die dingen die niet in documenten terug te vinden zijn, die voor anderen interessant zijn. Wat ging er bijvoorbeeld goed en wat kon beter? Welke uitdagingen kwam het projectbureau bij de dijkversterkingen tegen en hoe werden die opgelost? Welke aanpak of processen verliepen juist heel goed? Allemaal belangrijke onderwerpen in het kader van kennisborging en kennisoverdracht.

Jaarlijkse projectevaluatie

Het projectbureau maakte ook elk jaar een uitgebreide evaluatie met verbeterpunten.

Geleerde lessen

De lessen werden verkregen o.a. door middel van interviews. Het projectbureau interviewde over de periode 2013-2015 per dijktraject de betrokken medewerkers (meestal de IPM-verantwoordelijke) en verzamelde zo alle relevante kennis en ervaring. De interviews geschiedden aan de hand van vragenlijsten met vaste onderwerpen, zodat de informatie gestructureerd werd verkregen en kon worden verwerkt. De overige geleerde lessen zijn gehaald uit verslagen van bouwvergaderingen en bv. (onderzoeks)memo's.


Lesson learned Beschrijving PaginaTekst vergunning vs contracttekst Controle contracttekst op tekst vergunningen Abraham WissepolderSpontane werkzaamheden eerst afstemmen met directie/project Spontane werkzaamheden aannemer eerst afstemmen met directie/project AltekleinTe grote inkassing in de dijk Te grote inkassing in de dijk gemaakt (tot op de zandkern) Anna Jacoba- en Prins HendrikpolderRugstreeppad houdt van rijsporen Rugstreeppad legt eitjes in de rijsporen op het depot Anna JacobapolderAfzetten depot ivm beschermen van rugstreeppad Voorkom toegang leefgebied rugstreeppad Anna JacobapolderVoorkomen losse zetting betonzuilen Voorkomen losse zetting betonzuilen Borsselepolder OostAanbrengen geotextiel in langsbanen ipv haaks op de dijk Aanbrengen geotextiel in langsbanen ipv haaks op de dijk ivm met werkrichting en getij Borsselepolder OostIn depot zetten her te gebruiken blokken Wijze van in depot zetten her te gebruiken blokken voorschrijven Borsselepolder OostInvloed van kabels en leidingen op grondradar Invloed van kabels en leidingen op grondradar BraakmanpolderCommunicatie vertraging Kritiek op radiostilte Breskens KomArchitect betrekken bij project Ontwerper loopbrug Breskens KomSamenwerking SCEZ Cultuurhistorie op de dijk BruinisseHillblocks Ecologische variant BurghsluisOnvoldoende afsluiting dijk Afsluiting dijk is onvoldoende uitgevoerd Ellewoutsdijk fortWerkzaamheden combineren Efficiënt werken en overlastbeperking door werkzaamheden te combineren EmanuelpolderAfwatering schor beter borgen bij oplevering De afwatering van het schor moet na oplevering gewaarborgd zijn Everinge / Van Hattum / Ellewoutsdijk Everinge + deel aansluitend BaarlandOngelijke afmetingen set betonzuilen Ongelijke afmetingen set betonzuilen door gebruik verschillende productielijnen Hans van KruiningenpolderBeperkingen werkstrook beter communiceren Beperkingen werkstrook beter communiceren Haven de ValOnderaannemer failliet Uitvoerders direct ingehuurd HollarepolderOnervaren onderaannemer Extra inzet projectbureau HollarepolderKlachten ondernemer Escalatie door verkeerde inschatting HollarepolderContracttekst is leidend tov tekeningen Contracttekst is leidend tov tekeningen HoofdplaatpolderExtra depotruimte Meer vrijkomende grond KrabbendijkeInschatting hoeveelheid grondverbetering 2 meter afgraven ipv 80 centimeter KrabbendijkeToezegging communicatie Belofte kon niet worden nagekomen KrabbendijkeBeschadiging wegen Transporten buiten vastgestelde transportroute KrabbendijkeZeegras Succesvol afvoeren pompwater KrabbendijkeBroedende zwaluwen in werkgebied Vertraging door broedende vogels KrabbenkreekdamAanwezigheid damwand onbekend Aantreffen damwand tijdens uitvoering KrabbenkreekdamMatrixborden werkverkeer Klachten over snelheidsovertredingen opgelost MoggershilNieuwe betonzuil op oude bekleding Nieuwe betonzuilen op de oude steenbekleding MoggershilWerkzaamheden combineren Onderhoud Grote Nol gelijktijdig met dijkversterking MoggershilNader onderzoek loont Nader onderzoek op de dijk tbv hertoetsing betaalt zich uit MosselbankenCultuurhistorie Museumglooiing ondertafel Nieuw Noord-BevelandpolderWerkzaamheden combineren Herstel Vliete- en Thoornpolder (2007) Nieuw Noord-BevelandpolderFietsers werkgebied Gevaarlijke situaties Nieuw Noord-BevelandpolderFietsers werkgebied Bij aanvang werk te weinig aandacht geschonken aan weren/begeleiden fietsers Oesterdam ZuidToepassing colloïdaal beton Proef met colloïdaal beton niet geslaagd. Oostelijke SloehavendamBereikbaarheid schorren/slikken voor jonge vogels mogelijk maken Bereikbaarheid schorren/slikken voor jonge vogels mogelijk maken Overlagingen Zeeuws-VlaanderenWerken buiten de vergunnende periode Vergunde periode geldt voor alle werkzaamheden Polder VierbannenDuidelijker communiceren beperkte mogelijkheden transport kruin Duidelijker communiceren beperkte mogelijkheden transport kruin Polder VierbannenWerken buiten de vergunnende periode Onder werkzaamheden valt ook het storten van materialen RoggenplaatParticulier eigendom Particulier eigendom dijk was niet bekend RoompotComplex dijktraject Opgedane ervaring was noodzakelijk RoompotAfstemming met stakeholders Afstemming met stakeholders ook met 'tijdelijke stakeholders' RoompotSchorverlaging Schor weggespoeld tijdens uitvoering SchorerpolderPlanning en politiek Schorerpolder mogelijk natuurcompensatie SchorerpolderHergebruik schorgrond Rammekensschor SchorerpolderZandsuppletie Versterking met zand ipv stenen SophiastrandWerkzaamheden combineren Zand uit verzande vaargeul SophiastrandTekortkoming kwaliteitsplan Scherper toezicht projectbureau Sint PhilipslandOverlast stuifzand Eerder stuifschermen plaatsen Sint PhilipslandAfdekken schor nagelaten Grote hoeveelheid ecologische bepalingen Sint PhilipslandZeegras Schelpen tegen wormen Sint PhilipslandTrappen Voorkoming precedentwerking Sint PhilipslandWerkzaamheden combineren Opknappen weg en schor StavenisseMatrixborden werkverkeer Voorkomen snelheidsovertredingen StavenisseHillblocks Toepassing nieuwe betonzuil StavenisseTransport als werkzaamheden Rijden langs het schor StavenisseGrens werkgebied voorland Te brede werkstrook uitgezet StavenissepolderHillblocks Proefvak Hillblocks StavenissepolderZeegras Verplanten beschermd plantje vooroever StavenissepolderInkassing dijk onvoldoende schoongemaakt voor aanvullen Resten bouwmaterialen aangetroffen in aangevulde inkassing kruin Tholen 2 (Poortvliet ev)Werkzaamheden combineren Veel samenwerkingspartijen Oesterdam VeiligheidsbufferStuifzand Rijksweg Ontwerp zandsuppletie beter lager Oesterdam VeiligheidsbufferMonitoring vertroebeling Geen negatieve gevolgen Oesterdam VeiligheidsbufferZandsuppletie 'Zachte' dijkversterking Oesterdam VeiligheidsbufferHillblocks Eerste toepassing Hillblocks VianeWerkzaamheden combineren Aanleg vispassage op verzoek van waterschap VianeWerkzaamheden combineren Herstelwerkzaamheden in combinatie met Nieuw Noord-Bevelandpolder (2013) Vliete- en ThoornpolderAansluiting kreukelberm op gepenetreerde glooiing Verbeterde aansluiting kreukelberm op gepenetreerde glooiing nav schade Westkapelle fase 1Aangroei wier op asfalt mogelijk Mogelijkheden voor aangroei van wier op asfalt Westkapelle fase 1Dode vogels door heet asfalt Achterwege blijven van verstoring zorgt voor dode vogels door heet asfalt Westkapelle fase 2 (Westkappelse Zeedijk)Natuursteen op een gelijk filter Natuursteen op een gelijk filter, dus met hoogte verschillen in de bovenzijde van de bekleding Wilhelmus- en KruispolderSla bouwmaterialen gescheiden op Sla bouwmaterialen gescheiden op Willem-AnnapolderLagere zuilhoogte door optimalisatie ontwerp tijdens uitvoering Optimalisatie ontwerp tijdens uitvoering Willem-AnnapolderBetere controle op toepassing lavasteen Betere controle nodig op de kwaliteit van de ecotoplaag YersekeExtra depotruimte Met oog op onverwachte grondverbetering ZandkreekdamGroefwier Via oude stenen op nieuwe bekleding ZandkreekdamLEAN-methode Effectievere manier van werken door aannemer ZandkreekdamFietsers werkgebied Inzet verkeersregelaar ZierikzeeRecreatief gebruik dijken Strandje Borrendamme ZierikzeeSlak in klei Scheiden transportstromen ZierikzeeOmgevingsmanagement aannemer Zinvoller bij opdrachtgever ZierikzeeWerkzaamheden combineren Samenwerking Dienst Landelijk Gebied ZierikzeeLage teenconstructie Bereikbaarheid tijdens uitvoering ZierikzeeBeter grondonderzoek Samenvoegen kleimonsters leidde tot verkeerd beeld Zuidhoek ZierikzeeVerschillende maten Hillblock in 1 profiel Hoogteverschil Hillblocks levert probleem op Zuidhoek ZierikzeeMechanisch zetten basalt Geen verschil met handmatige gezette basalt qua inklemming. ZuidwateringNatuursteen op een gelijk filter Natuursteen op een gelijk filter, dus met hoogte verschillen in de bovenzijde van de bekleding Zuidwatering


Context VN set links: model = LL Geleerde lessen PBZ


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = LL Geleerde lessen PBZ

Result =

End Set VN link
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares