Leeswijzer conceptmapSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Leeswijzer conceptmap

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Leeswijzer conceptmap

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Leeswijzer conceptmap

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Leeswijzer conceptmap

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Leeswijzer conceptmap

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Leeswijzer conceptmap

Result =

End Set VN link


Wat is een conceptmap?

Een conceptmap is een visuele weergave van de verschillende onderdelen van een expertise of de kennis, opgesteld volgens de regels van de Expertise Management Methodologie (EMM). De conceptmap heeft twee functies: allereerst fungeert hij als analysemethode om kennis in kaart te brengen en vervolgens dient hij als navigatiemiddel voor de semantische wiki. Voor dat laatste zijn de conceptmappen aanklikbaar gemaakt. Door te klikken op een onderdeel van de conceptmap komt de lezer op een pagina die informatie bevat over dat deel van de beschreven kennis.

Voor een nieuwe gebruiker van de site kan een conceptmap leiden tot verwarring, zeker als het gaat om een complexe map. Er kan dan aanleiding zijn tot vragen, zoals:

  • waar moet ik beginnen met lezen?
  • wat betekenen de pijlen en de symbolen?
  • wat is de betekenis van de verschillende onderdelen die in de legenda staan?

Hieronder vindt u een uitleg van de opbouw van een conceptmap. Hierin wordt een fictieve conceptmap stap voor stap opgebouwd met de bedoeling om daarmee inzicht te geven in de verschillende onderdelen en de mogelijke relaties. Niet alle mogelijke relaties en onderdelen zijn beschreven; om het overzichtelijk te houden is er voor gekozen om alleen de belangrijkste hier te behandelen.

Een conceptmap stap voor stap

De meest simpele wijze om een expertise te beschrijven staat hieronder: een activiteit wordt uitgevoerd met een bepaald doel voor ogen.

Activiteit en doelstelling.PNG

Meestal is er sprake van een serie aan activiteiten die onderdeel zijn van een zogenaamde samengestelde activiteit.

Samengestelde activiteit.PNG

Activiteiten leveren vaak uitkomsten of producten op die in een andere activiteit gebruikt worden.

Producten.PNG

Een expertise of een kennisdomein vindt altijd plaats in een bepaalde context. De context bepaalt als het ware de grenzen van een beschreven expertise.

Context.PNG

Condities en randvoorwaarden hebben invloed op activiteiten of andersom. Randvoorwaarden zijn niet binnen de beschreven context te veranderen. Ze staan dus vast. Condities daarentegen zijn wel beïnvloedbaar binnen de context en daarmee vormen ze als het ware de regelknoppen voor een expertise.

Conditie en randvoorwaarde.PNG

Een voorbeeld om te oefenen.

Ten slotte nog een voorbeeld van expertise die de meeste mensen wel kennen of beheersen: het plakken van een lekke fietsband.

Band plakken.png

Meer weten?

Meer informatie over het werken met EMM, staat in de handleiding EMM.

Meer informatie over de relaties in de ontlogie van EMM (EMont) staat in de pagina over Emont-relaties.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares