Handleiding EMM

Bewerkingen zoals vermeld in deze handleiding kunnen alleen worden uitgevoerd als je bent ingelogd op de Wiki.


Context VN set links: model = Manual EMM,


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Manual EMM,

Result =

End Set VN linkEMM Wiki-paginas verbinden VN EMM Verbeteringen doorvoeren en onderhoud kennisdomein VN EMM Wiki-paginas controleren VN EMM Practice of Experience aanmaken VN EMM Practices en Experiences VN EMM Experts controleren inhoud aangemaakte paginas VN EMM Bronnen en beeldmateriaal van meta-data voorzien VN EMM Wiki-paginas aanmaken VN EMM Wiki-mark-up toevoegen aan de tekst VN EMM Teksten voor op de wiki-paginas schrijven en toevoegen VN EMM Relevante bronnen en beeldmateriaal selecteren VN EMM Stijl en spelling VN EMM Aanklikbare conceptmap op de wiki zetten VN EMM Wiki-mark-up VN EMM VN-pagina en model-pagina VN EMM Legenda opmaak en technische aanwijzingen conceptmap VN EMM Inhoudelijke aanwijzingen conceptmap VN EMM Conceptmap tweede versie VN EMM Verkenning kennisdomein of expertise VN EMM Conceptmap maken VN EMM Conceptmap bespreken met experts VN EMM Conceptmap eerste versie VN EMont relations VN Conceptmaps VNKennis structureren en borgen in de semantische wiki
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares