Handleiding SSM

De voordelen van onderzoek op basis van SSM

  • Je zult breed gedragen oplossingen vinden. Met SSM wordt een ‘groepsleerproces’ in gang gezet: als onderzoekers faciliteer je het vinden van 'breed gedragen' oplossingen om met betrokkenen de situatie (ten goede!) te veranderen.
  • Wereldbeelden van de betrokkenen (stakeholders) achterhalen: Je probeert de rol en wensen van betrokkenen in de casus zo expliciet mogelijk te maken om te voorkomen dat de uitkomst van het onderzoek is gebaseerd op jouw interpretatie van iemands rol in de casus.
  • Jij en alle betrokkenen krijgen een holistische blik op de casus: Een holistische kijk op een situatie vergroot het analyserend en reflecterend vermogen – niet alleen dat van jouzelf als onderzoeker, maar ook dat van de betrokkenen in de casus.
  • De uitkomsten van praktijkgericht onderzoek op basis van SSM biedt handelingsperspectieven voor nieuwe, soortgelijke situaties. Met andere woorden: Systeembenadering (door SSM toe te passen) begint zodra het je lukt de wereld te bekijken door de ogen van een ander. ~ C.W. Churchman, 1968.
Figuur 2: Onderzoek met SSM in relatie tot wetenschappelijk onderzoek.


Context VN set links: model = Manual SSM,


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Manual SSM,

Result =

End Set VN linkConversations or interviews VN Step 1 Finding out VN Step 3 Discussing and debating VN Step 4 Taking action VN Soft Systems Methodology VNSSM manual NL
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares