Monitoren en evaluerenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Oesterdam veiligheidsbuffer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Zoals in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen, wil Rijkswaterstaat ook leren van de nieuwe ingreep. Een plan om in de periode 2014-2017 de ontwikkelingen te monitoren is opgesteld door onderzoeksinstituten en de HZ. Dit plan wordt mede gefinancierd door het Centre of Expertise, voor Delta Technology. De rapportage kan gezien worden als de evaluatie van deze pilot.

De activiteiten in deze fase zijn weergegeven in onderstaande conceptmap.


Oesterdam VB: aanvullende werkzaamheden VN Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: overdracht beheer naar district VN Beheren en onderhouden Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB Bodemleven zacht substraat VN Oesterdam VB Vogels VN Oesterdam VB Bodemleven hard substraat VN Oesterdam VB Morfologie VN Oesterdam VB Hydrodynamica VN Oesterdam VB Uitvoeren monitoring VN Oesterdam VB Experimenten oesterriffen VN Oesterdam VB Experimenten biofysische interactie VN Oesterdam VB Uitvoeren experimenten VN Oesterdam VB Uitvoeren monitoring en evaluatie VN Oesterdam VB: monitoringsplan VN Oesterdam VB: monitoringsplan opstellen VN Oesterdam VB Interpretatie resultaten VN Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam veiligheidsbuffer VN RP Roggenplaatsuppletie VNMonitoren en evalueren V20180425
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares