Natuurbescherming


Context VN set links: model = Natuurbescherming


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Natuurbescherming

Result = Ruimtelijke ordening en waterbeleid VN

End Set VN link


Natuurbescherming is een breed begrip. Het gaat over beschermen van bepaalde elementen van de natuur, bijvoorbeeld oorspronkelijke landschappen, bedreigde levensgemeenschappen, dier- en plantensoorten, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Ook het tegengaan van bedreigingen en terugbrengen van een situatie in een oudere (oorspronkelijke) vallen onder dit begrip.Processen

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares