ZoutgehalteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = OS Zoutgehalte

Result = OS De Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = OS Zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = OS Zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = OS Zoutgehalte

Result = OS De ontwikkeling van het watersysteem na aanleg Oosterscheldewerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = OS Zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = OS Zoutgehalte

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Bouw van de pijlers voor de stormvloedkering (Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat).

De Deltawerken hebben ook invloed gehad op het zoutgehalte van het water in de Oosterschelde. Door de aanleg van de compartimenteringsdammen achterin de Oosterschelde zijn de zoet-zoutgradiƫnt en de sterke seizoensgebonden wisselingen in zoutgehalte verdwenen die horen bij een estuarien ecosysteem. In de huidige situatie is er sprake van een homogeen gemengde, stabiel zoute zeearm, waarbij de zoutgehaltes verhoogd zijn ten opzichte van de situatie voor de aanleg van de Deltawerken. Voor de concentraties zie tabel 1 op deze pagina (Geurts van Kessel 2004).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares