Oosterschelde IVO


Context VN set links: model = Oosterschelde IVO


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Oosterschelde IVO

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Basalt, Asfalt, Breuksteen gepenetreerd, Koperslakblokken, Open steenasfalt, Gekantelde blokken, Ingegoten basalt, Overige natuursteen, Breuksteen patroongepenetreerd, Losse breuksteen, Gelijmde steenslag, Kleidijk, Grasdijk, Zand, Mijnsteen, Slak, Betonblok, Betonpuin, Betonzuil met ecotop, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Strekdam, Havendam, Haven
Voorland 
Schor, Slik, Strand, Stroomgeul, Vis- of mosselperceel
Ruimtegebruik 

Jaar 
2017
Locatie 
Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Tholen, Sint Philipsland, Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 35' 24", 3° 53' 24"
Dijktraject 
0 - 200Integrale Veiligheid Oosterschelde

Volgens het Deltaprogramma 2015 heeft de Oosterschelde in de huidige situatie te maken met morfologische veranderingen, zoals geulverplaatsing en zandhonger, en zal in toenemende mate ook klimaatverandering en zeespiegelstijging gaan optreden. Naar verwachting gaan de effecten hiervan de huidige veiligheidsstrategie, natuurwaarden en het economische gebruik beïnvloeden. De vraag is of deze ontwikkelingen leiden tot noodzakelijke aanpassingen van de veiligheidsstrategie.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Technisch management werkprocessen

Contractmanagement werkprocessen

Projectbeheer controleprocessenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares