Over ons

Doelstelling

Leven in een Delta kent een eigen context, en daarmee een eigen dynamiek. Dit vergt specifieke expertise. Middels de DeltaExpertise-site wordt de expertise met betrekking tot het leven in een Delta gebundeld en ontsloten. Onderzoek wordt gedeeld, onderwijs en praktijk worden er mee gevoed. Dit alles teneinde bij te dragen aan een leefbare Delta, voor veilig wonen, werken en recreëren, zorgdragend voor en gebruikmakend van de natuur op duurzame wijze.


Realisatie

Expertise Management

Kennis en expertise wordt op deze site gestructureerd en ontsloten met behulp van de Expertise Management Methodologie (EMM) en de Soft Systems Methodologie (SSM). EMM en SSM vormen de basis van Expertise Management. Hieronder vindt u meer uitleg over EMM en SSM. Deze uitleg is vooral van belang als u een gebruiker bent van het systeem.

Het lezen van conceptmaps

De lezer van de site vindt meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps via de onderstaande link:

Semantic MediaWiki

De DeltaExpertise-site maakt voor de technische kant onder meer gebruik van Semanic MediaWiki. Semantic MediaWiki (SMW) is a free, open-source extension to MediaWiki – the wiki software that powers Wikipedia – that lets you store and query data within the wiki's pages. Semantic MediaWiki is also a full-fledged framework, in conjunction with many spinoff extensions, that can turn a wiki into a powerful and flexible knowledge management system. All data created within SMW can easily be published via the Semantic Web, allowing other systems to use this data seamlessly. (semantic-mediawiki.org)

Semantic MediaWiki (SMW) is een vrije, gratis, open-source uitbreiding voor MediaWiki – de wikisoftware waarop Wikipedia draait – waarmee data kan worden opgeslagen in en opgevraagd uit de wikipagina’s. Semantic MediaWiki vormt ook een volledig framework. Samen met vele afgeleide extensies kan het een wiki veranderen in een krachtige en flexibele ‘collaboratieve database’. Alle binnen Semantic MediaWiki gecreëerde gegevens kunnen eenvoudig worden gepubliceerd via het semantische web, waardoor andere systemen deze gegevens naadloos kunnen gebruiken.” (semantic-mediawiki.org)

Deelnemers

Aan de DeltaExpertise-site nemen verschillende partijen deel:

Gebruik

Auteursrechten

Tekst

De binnen het domein deltaexpertise.nl opgenomen teksten zijn het eigendom van een of meer aan de DeltaExpertise-site deelnemende partijen, voor zover niet anders vermeld. Overname van dergelijke tekst in wat voor vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan, bij de wet toegestane uitzonderingen daargelaten.

Beeld

De binnen het domein deltaexpertise.nl opgenomen beelden zijn het eigendom van een of meer aan de DeltaExpertise-site deelnemende partijen, of zijn – waar van toepassing en mogelijk – gebruikt met toestemming van de rechthebbende. Overname van een afbeelding in wat voor vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan, bij de wet toegestane uitzonderingen daargelaten. Wie de rechthebbenden zijn staat in het Overzicht rechthebbenden beeldmateriaal.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele DeltaExpertise-site (domein deltaexpertise.nl). Verwijzingen naar andere sites zijn louter ter informatie en gemak van de bezoeker opgenomen. Betrokkenen staan niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de DeltaExpertise-site gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer komt ook beschikbaar in de Engelse taal. Mocht de Engelstalige disclaimer verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.

Beheer

De DeltaExpertise-site wordt namens de deelnemende partijen beheerd door de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen.

Aansprakelijkheid

Hoewel betrokkenen maximale zorg besteden aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Betrokkenen aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Cookieverklaring

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruiken van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd blijft op een website of dat je voorkeuren worden onthouden, zoals locatie- en taalinstellingen. Ook zien websitehouders dankzij cookies hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Verwijderen cookies

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig: klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van de browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren moet instellen of opnieuw moet inloggen.

Als je helemaal niet wilt dat websites cookies plaatsen, dan kun je de browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Gebruik cookies door Delta Expertise

Ook Delta Expertise maakt gebruik van cookies. Graag informeren wij je over de verschillende soorten cookies die geplaatst worden bij een bezoek aan een van onze websites.

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om jou als bezoeker de juiste functionaliteit en gebruiksbeleving te bieden. Zo slaan functionele cookies je voorkeuren op voor onder meer taal en inlogstatus. Functionele cookies worden altijd geplaatst, nu deze essentieel zijn voor het goed functioneren van onze websites. Het niet geven van toestemming voor het plaatsen van cookies heeft geen gevolgen voor functionele cookies.

Analytische cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Delta Expertise heeft via HZ University of Applied Sciences met Google een verwerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot Google Analytics. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoekers.

Wij gebruiken een cookie van Google Analytics voor:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • Het optimaliseren van de website

Analytische cookies worden altijd geplaatst. Het weigeren van toestemming voor het plaatsen van cookies heeft geen gevolgen voor analytische cookies.

Overig

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Privacy Statement voor Delta Expertise

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door u worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Voor meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, of uitoefening van uw rechten onder de AVG kunt u contact opnemen via evm@hz.nl.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares