Onderzoek en innovatie


Context VN set links: model = PBZ O&I


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PBZ O&I

Result = Dijkversterking Zeeland VN

End Set VN link


Het Projectbureau Zeeweringen voert onderzoek uit naar innovatieve materialen voor dijkversterking en innovatieve technieken voor bijvoorbeeld de inspectie van bestaande bekledingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de onderzoeken die PBZ in de loop van de jaren heeft laten uitvoeren.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares