Projectbureau Zeeweringen


Context VN set links: model = PBZ


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PBZ

Result = Dijkversterking Zeeland VN, Uitvoerend orgaan uitvoeren VN

End Set VN link


Projectbureau Zeeweringen versterkte tussen 1997 en 2015 325 kilometer Zeeuwse dijk. Dit gebeurde grofweg op drie verschillende manieren:

Dijkversterking met nieuwe zuilen
Dijkversterking met gekantelde blokken
Dijkversterking met breuksteen en gietasfalt

De oude bekleding volledig vervangen door nieuwe, zwaardere betonzuilen, zoals hydroblocks, Basalton of Hillblocks.

De oude Haringblokken gekanteld terugplaatsen, waardoor een dikkere laag ontstaat (hergebruik).

De oude bekleding overlagen met een laag breuksteen en gietasfalt.

Vanwege wettelijke bepalingen mogen de dijken alleen worden opengebroken tussen 1 april en 1 oktober. In het stormseizoen zou zwaar weer de dijk en het achterland namelijk kunnen beschadigen.

Conceptmap

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.


Conditie VN Conditie VN Conditie VN Processen (natuurlijk en menselijk) VN Systeem VN PBZ onderzoeksprogramma VN PBZ O&I VN Hydraulische randvoorwaarden Yvo VN Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek VN Opstellen ontwerpalternatieven VN Vaststellen voorkeursvariant VN Opstellen voorontwerpnota VN Vrijgavedocument VN Opstellen ontwerpnota VN Voorontwerpnota VN Ontwerpnota VN Opstellen projectplan VN Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN Projectplan VN Projectplan definitief VN Vergunningen en ontheffingen VN Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering VN Ontwerpen VN Aanbesteden contract VN Opstellen bestek VN Afhandelen juridische zaken VN Uitvoeren werk VN Opstellen revisiedocumenten VN Uitvoeren revisietoetsing en overdragen VN Bestek VN Revisiedocument VN Uitvoeren contractmanagement VN Inventariseren omgeving VN Uitvoeren dijkversterking VN PBZ VNPBZ
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares