Dijkafwerkingen


Context VN set links: model = PBZ dijkafwerkingen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PBZ dijkafwerkingen

Result =

End Set VN linkDijkafwerking Steenbekleding Afwerkingsmateriaal


Basalton Betonzuil Basalton


C-star Betonzuil C-star


Colloïdaal beton Breuksteen gepenetreerd Colloïdaal beton


Gekantelde betonblokken Betonzuil Gekantelde betonblokken


Gelijmde steenslag (Elastocoast) Gelijmde steenslag Gelijmde steenslag (Elastocoast)


Grasdijk Grasdijk Grasdijk


Herzette basalt/overige natuursteen Overige natuursteen Herzette basalt/overige natuursteen


Hillblock Betonzuil Hillblock


Hydroblock Betonzuil Hydroblock


Ingegoten basalt Ingegoten basalt Ingegoten basalt


Kleidijken Kleidijk Klei


Met asfalt gepenetreerde waterbouwsteen Breuksteen gepenetreerd Met asfalt gepentreerde breuksteen


Met asfalt patroongepenetreerde waterbouwsteen Breuksteen patroongepenetreerd Met asfalt patroongepenetreerde breuksteen.


Open steenasfalt Asfalt Open steenasfalt


Ronaton Betonzuil Ronaton


Verkalit Betonzuil Verkalit


Waterbouwasfalt Asfalt Waterbouwasfalt


Waterbouwsteen Losse breuksteen Losse breuksteen


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares