Onderzoek en innovatie


Context VN set links: model = PBZ onderzoek en innovatie


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PBZ onderzoek en innovatie

Result =

End Set VN linkInnovatie Aanleiding Object Verbetering


(Passieve) Radartechnieken Proceskwaliteit Fundering, Ondergrond, Kreukelberm Proces


2015 Symposium Duurzaamheid, Innovatie uit de markt, Mitigatie Steenbekleding Proces


Alternatieve teenschotten Duurzaamheid Teen Duurzaamheid, Materiaal


Duurzame betonzuilen Duurzaamheid, Innovatie uit de markt Steenbekleding Materiaal, Duurzaamheid


Elastocoast Innovatie uit de markt Steenbekleding Materiaal


GeoCrete Innovatie uit de markt Berm, Ondergrond Materiaal


Innovaties van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP-2) Innovatie uit de markt, Proceskwaliteit


Transplantatie groefwier Mitigatie Steenbekleding Materiaal, Proces


Uitrollen Spartina Mitigatie Voorland Materiaal, Proces


Verplanten Zeegras Mitigatie Voorland Materiaal, Proces


Onderzoek Type


2015 Symposium Algemeen


Afschuiving Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)


Analyse van discontinuïteiten in stabiliteitsformules voor kruinen van havendammen en buitenbermen in Steentoets Golfbelasting


Anamos+ Rekenmodellen


Asfalt op bermen Golfbelasting


Bekledingen boven de waterstand Bijzondere steenzettingen en aspecten


Belastingsfuncties voor steenbekledingen Golfbelasting


Beleidsanalyse toepassen secundaire bouwstoffen bij versterking steenbekleding Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)


Bewezen sterkte Toplaagstabiliteit


Dubbeltoppige golfspectra Golfbelasting


Erosie van klei bij vari├źrende waterstand Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)


Gekantelde blokken Bijzondere steenzettingen en aspecten


Geokunstoffen Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)


Gepenetreerde waterbouwsteen Toplaagstabiliteit


Gesloten grondbalans dijkversterkingsprojecten Duurzaamheid


Golfdoordringing Oosterscheldekering Golfbelasting


Golfklappen en kwantificering golfbelasting Golfbelasting


Handreiking Dijkbekledingen Algemeen


Havendammen Bijzondere steenzettingen en aspecten


Ingegoten steenzettingen Bijzondere steenzettingen en aspecten


Inklemming Toplaagstabiliteit


Inklemming vs VGD Toplaagstabiliteit


Inslibbing Toplaagstabiliteit


Kwaliteit van zetwerk Bijzondere steenzettingen en aspecten


Lange duur/stagnant peil Golfbelasting


Lange golfperiodes Golfbelasting


Noorse steen Bijzondere steenzettingen en aspecten


Normen zetsteen Algemeen


Onderlagen Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)


Ondiepe voorlanden Golfbelasting


Open SteenAsfalt State of the Art Toplaagstabiliteit


Oploop- en overslagproeven Toplaagstabiliteit


Overlaging met zuilen Bijzondere steenzettingen en aspecten


Probabilistisch rekenen ZSteen Rekenmodellen


Probabilistische kapstok Rekenmodellen


Projectplan Kennisleemtes Algemeen


Reststerkte Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)


Rijke Dijken (Building for Nature) Building for Nature


Scheve golven Golfbelasting


Skylla Rekenmodellen


Stabiliteit van basalt Bijzondere steenzettingen en aspecten


Steentoets Rekenmodellen


Steile taluds Bijzondere steenzettingen en aspecten


TR innovatie bekledingen (standaard proevenserie) Algemeen


Teenbestortingen Bijzondere steenzettingen en aspecten


Teenconstructies Bijzondere steenzettingen en aspecten


Thermisch gereinigde grond Duurzaamheid


Toetscriteria Rekenmodellen


Validatie van steentoets Rekenmodellen


Veiligheidsfactoren steenzettingen Rekenmodellen


Vereenvoudigde formules Rekenmodellen


Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken (stabiliteit en golfoverslag) Toplaagstabiliteit


Versterkt sediment Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)


Zoute klei Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares