Gebiedsontwikkeling Perkpolder


Context VN set links: model = PP Gebiedsontwikkeling Perkpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PP Gebiedsontwikkeling Perkpolder

Result =

End Set VN link


De gebiedsontwikkeling heeft tot doel dit deel van de gemeente Hulst sociaal en economisch nieuw leven in te blazen, na het opheffen van de veerdienst Kruiningen- Perkpolder. Daartoe worden 250 woningen ontwikkeld, 200 deeltijdwoningen, een golfbaan, een jachthaven en een hotel.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares