Ontpoldering Perkpolder


Context VN set links: model = PP Ontpoldering Perkpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PP Ontpoldering Perkpolder

Result = Gebiedsontwikkeling Zeeuws Vlaanderen VN

End Set VN link
Figuur 1: Tekening van het toekomstige Perkpolder. Rechtsonder het buitendijkse natuurgebied en bovenin de gebiedsontwikkeling van het voormalige veerhaventerrein.

Na het opheffen van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder in 2003 werd er een nieuwe bestemming gezocht voor het veerhaventerrein en het aangrenzend gebied. In 2004 werd besloten om een gebied van 75 ha te ontpolderen, waardoor er nieuwe schorren en slikken worden toegevoegd aan de getijdenatuur van de Westerschelde.

Het nieuwe buitendijkse natuurgebied maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Perkpolder, waarin naast natuur ook woningen, een golfbaan en een jachthaven worden gerealiseerd. De gebiedsontwikkeling stimuleert de regionale economie en samenleving van Zeeuws Vlaanderen.

In de gebiedsontwikkeling Perkpolder zijn drie ruimtelijke idee├źn opgenomen die anticiperen op de zeespiegelstijging door klimaatverandering:

  • Het nieuwe, buitendijkse natuurgebied hoogt van nature op met slib dat in het Westerscheldewater meeneemt. De ophoging loopt gelijk op met de zeespiegelstijging en vormt zo een extra buffer voor de veiligheid;
  • Het voormalige veerplein is met vier meter opgehoogd. Zo fungeert het als veilige megaterp. Op deze terp wordt later een dorp gebouwd;
  • In de westelijke Perkpolder is ruimte voor diverse wateren en komen woningen op verhogingen. Op termijn kan de zeedijk overslagbestendig gemaakt worden. Dit houdt in dat het water dan af en toe over de dijken mag stromen, zonder dat dit gevolgen heeft.

Publieksvoorlichting

Gedurende de voorbereiding en uitvoering van het project kon het publiek zich op verschillende manieren op de hoogte stellen van de inhoud van de gebiedsontwikkeling op korte en langere termijn.

  • Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van het gebied en van het schor in de komende vijftig jaar zijn animaties gemaakt van panoramafoto's.
  • De belangrijkste informatie over de gebiedsontwikkeling staan samengevat in een factsheet.
  • De uitvoering van de ontpoldering is vastgelegd in deze video.

Verder lezen

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt.Referenties
PP Doel ontpoldering Perkpolder VN PP Monitoring the development of the low dynamic intertidal area at Perkpolder VN PP Planvorming en uitvoering VN PP Grondwatersysteem VN PP Aanleg kwelvoorziening VN PP Gebiedsontwikkeling Perkpolder VN PP Ontpoldering Perkpolder VN PP Gebiedsontwikkeling Zeeuws Vlaanderen VNOntpoldering Perkpolder 20200818
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares