Planuitwerking Veiligheidsbuffer OesterdamSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Oesterdam veiligheidsbuffer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN linkDe planuitwerking

In de planuitwerking wordt de beschrijving van het probleem aangescherpt en mogelijke oplossingsrichtingen worden uitgewekt in alternatieven. Doel van de planuitwerking is aan te geven wat de oplossing is voor het gesignaleerde probleem en hoe dit aangepakt moet worden. Centraal staat de ‘wat-en-hoe’-vraag.

De Planuitwerking van het Oesterdam Veiligheidsbufferproject is, na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, met enige vertraging van start gegaan. Het projectteam dat door Rijkswaterstaat is samengesteld, is gebaseerd op de IPM-rollen (zie voor uitleg IPM-rollen de pagina over het samenstellen van het projectteam). Het is uniek dat Natuurmonumenten de rol van Omgevingsmanager mocht invullen.

Mede door tijdsdruk is het ontwerpproces door het team zelf gecoördineerd. In deze fase was het van groot belang om de ideeën goed af te stemmen met de omgeving en de stakeholders in en om de Oosterschelde. Na instemming van het definitief ontwerp van de suppletie (versterkt met oesterriffen), is het voorbereiden van de uitvoering gestart. De voorbereiding is niet op de markt gebracht, maar uitgewerkt door een consultant en het Projectbureau Zeeweringen. Nadat de benodigde vergunningen verkregen waren, is het bestek vermarkt.

De activiteiten uitgevoerd in de Planuitwerking zijn uitgewerkt in twee conceptmaps:HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares