RealisatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Oesterdam veiligheidsbuffer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Figuur 1. Uitvoering zandsuppletie Oesterdam (Foto: Archief HZ University of Applied Sciences).

De realisatiefase

De realisatiefase van het project kan starten als na de aanbesteding het werk gegund wordt aan een ‘beste’ partij. Deze partij zal het werk uitvoeren binnen de gestelde randvoorwaarden. Het ontwerp dient conform het bestek te worden uitgevoerd, tenzij de uitvoerende partij aanpassingen kan verdedigen. Het opleveren van het project leidt tot een opleveringsbesluit.

Na het aanbrengen van ca. 450.000 m3 zand en kunstmatige oesterriffen is het project formeel door de Minister van I&M ‘geopend’. Na de oplevering was er echter sprake van verkeershinder op de Oesterdam door stuifzand. De hoogte van de zandsuppletie nabij het talud van de Oesterdam is daarom met een meter verlaagd, door het zand naar dieper water te schuiven.

De activiteiten in deze fase zijn weergegeven in onderstaande conceptmap.


Oesterdam VB: doelstellingen project VN Klimaatbuffersubsidie VN Oesterdam VB: uitvoeren VN Oesterdam VB: aanvullende werkzaamheden VN Oesterdam VB: administratief afronden VN Oesterdam VB: ontwerp aannemer VN Oesterdam VB: voorbereiden VN Oesterdam VB: opleveren VN Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: monitoringsplan opstellen VN Monitoren en evalueren Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: overdracht beheer naar district VN Beheren en onderhouden Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: definitief ontwerp VN Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: openbaar aanbesteden en gunnen VN Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam veiligheidsbuffer VNRealisatie
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares