Secundaire waterkeringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Secundaire waterkering

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Secundaire waterkering

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Secundaire waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Secundaire waterkering

Result = Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Secundaire waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Secundaire waterkering

Result = Primaire waterkering VN

End Set VN link


Een secundaire waterkering is een waterkering die het land niet direct tegen het buitenwater beschermd zoals een primaire waterkering. Kanaaldijken, boezemkaden en polderscheidingen worden beschouwd als regionale keringen.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Niet primaire waterkering, Regionale waterkering
Breder concept 
Waterkering
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Primaire waterkering
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares