Sedimentsuppletie en oesterriffen

Context VN set links: model =


Context VN set links: model = Sedimentsuppletie en oesterriffen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Sedimentsuppletie en oesterriffen

Result = Building with Nature-interventies op het systeem VN

End Set VN linkFiguur 1: Een levende oester in een kunstmatig oesterrif.

Ecologische interventies, zoals vooroeversuppletie en de aanleg van oesterriffen, kunnen op een meer kosten-efficiënte en duurzame manier erosie van de kust voorkomen en de delta beschermen. Suppleties en natuurlijke riffen beïnvloeden het effect van stroming, golven en daarmee sedimentatieprocessen, landschapsontwikkeling en biodiversiteit in het intergetijdengebied.

Oesterriffen

Oesterriffen worden aangelegd om het proces tegen te gaan van zandhonger, oftewel erosie van zandplaten in een delta. Banken van schelpdieren breken de golven waardoor achter het rif sedimentatie optreedt. Dit proces draagt bij aan het beschermen van dijken en het veiligstellen van biodiversiteit op slikken en platen. De aanwas van oesters kan de lokale bevolking een duurzame bron van voedsel en inkomen bieden. Echter, de oogst van oesters zou het voortbestaan van de oesterriffen niet moeten aantasten. Voor de delen waar oesters geoogst mogen worden, moeten afspraken worden gemaakt (Deltares & Rijkswaterstaat, 2013).

Verder lezen

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.Referenties
Ecologische functies oesterriffen Oosterschelde VN Sedimentbalans Oosterschelde VN Sedimentatie Oosterschelde VN Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde VN Vorm en grootte oesterriffen VN Positie oesterriffen Oosterschelde VN Sedimentbalans en oesters in de Oosterschelde Oosterschelde VN Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde VN Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde VN Oesterriffen als interventie in de Oosterschelde Oosterschelde VN De Oosterschelde beschermen met oesterriffen Oosterschelde VN Zandhonger BwN VN Habitatvoorwaarden oesters VN Ecologische functies oesterriffen VN Sedimentbalans VN Oestergroei en -expansie in Noordwest Europa VN Japanse oester (C. gigas) VN Substraat oesterrif VN Sedimentatieprocessen en habitat van oesters VN Constructie- of restauratieprojecten oesterriffen VN Monitoren van restauratieprojecten VN Constructie of restauratie van oesterriffen VN Oesterriffen als interventie VN Het suppleren van vooroevers VN Vooroeversuppleties VN Sedimentsuppletie en oesterriffen VNSedimentsuppletie en oesterriffen V20160419
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares