Systeem


Context VN set links: model = Systeem


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Systeem

Result = Hoogwaterbescherming VN

End Set VN link

Context VN set links: model =


Het systeem wordt beschreven door processen en gekarakteriseerd door condities. In het systeem vinden menselijke en natuurlijke processen plaats. De interactie tussen deze processen leidt tot een zekere veerkracht van het systeem. Wanneer deze interactie een sterk negatieve impact heeft, of als de veerkracht van een (eco-)systeem laag is, zal er een ecologische regime shift kunnen plaatsvinden. Door deze verandering zal de toestand van een (eco-)systeem dusdanig veranderen dat organismen zich daar niet meer kunnen handhaven. De consequentie van een regime shift kan zijn dat ecosysteemdiensten die de hoogwaterbescherming dienen, veranderen of niet langer in voldoende mate kunnen worden geleverd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares