TaludbekledingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Taludbekleding

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Taludbekleding

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Taludbekleding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Taludbekleding

Result = Bekleding VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Taludbekleding

Result = Dijkbekleding VN, Talud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Taludbekleding

Result =

End Set VN link


Afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen en langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een erosiebestendige toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag, filterlaag, kleilaag en/of geotextiel.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Bekleding
Smaller concept 
Onderdeel van 
Talud, Dijkbekleding
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 

Zie ook


Taludbekleding2.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares