Waterveiligheid en vitale-infrastructuur in Zeeland


Context VN set links: model = VI Waterveiligheid en vitale infrastructuur in Zeeland


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = VI Waterveiligheid en vitale infrastructuur in Zeeland

Result = Hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Figuur 1: Het Schelde-Rijnkanaal met op de voorgrond de A58 en de spoorweg Vlissingen-Bergen op Zoom en op de achtergrond de Kreekraksluizen (Foto:Beeldbank Rijkswaterstaat/Joop van Houdt).

Het project Waterveiligheid en vitale infrastructuur in Zeeland is een praktijkgericht onderzoek naar cascade‐effecten door uitval van vitale infrastructuur in Zeeland als gevolg van een overstroming. Vitale infrastructuur bestaat uit producten, diensten en de onderliggende processen die bij uitval maatschappelijke ontwrichting veroorzaken. Dat is omdat er sprake is van veel slachtoffers en grote economische schade of als het herstel van producten en diensten heel lang gaat duren en er geen reële alternatieven zijn.

In de projectbeschrijving leest u over het projectproces, van onderzoeksvraag, beleid tot consortium. Het project is 21 februari 2019 afgesloten met een symposium.

Via onderstaand menu kunt het proces en de resultaten van dit project bekijken.

Cascade effecten

Verder lezen

Naast het bovenstaande menu fungeert onderstaande conceptmap ook als navigatiemiddel om toegang te krijgen tot de informatie over deze context. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de pagina Leeswijzer conceptmap.


VI Haven VN VI Gezondheidszorg VN VI Leefbaarheid VN VI Maatschappelijke gevolgen VN VI Afvalwaterketen VN VI Petrochemie VN VI Keren en beheren VN VI Transport VN VI Openbare orde en veiligheid VN VI Gezondheid VN VI Telecommunicatie en ICT VN VI Elektriciteit VN VI Gas VN VI Drinkwater VN VI Vitale infrastructuur Reimerswaal VN VI Ontstaan van cascade-effecten VN VI Analyseren gevolgen van een overstroming VN VI Afvalwaterketen (E) VN VI Petrochemie (E) VN VI Keren en beheren (E) VN VI Transport (E) VN VI Openbare orde en veiligheid (E) VN VI Gezondheid (E) VN VI Drinkwater (E) VN VI Telecommunicatie en ICT (E) VN VI Elektriciteit (E) VN VI Gas (E) VN VI Effecten overstroming op vitale infrastructuur VN VI Pro-actie VN VI Respons VN VI Herstel VN VI Handelingsperspectieven VN VI Onderzoeken van gevolgen van een overstroming op de vitale infrastructuur in Reimerswaal VN VI Doelstellingen VN VI Waterveiligheid en vitale infrastructuur in Zeeland VNVitale infrastructuur V20190221
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares