VerkenningSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Oesterdam veiligheidsbuffer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN linkCentraal in de verkenningsfase staat de beantwoording van de 'waarom'-vraag: Waarom is er een probleem van Verkeer en Waterstaat en waarom is een planstudie nodig? De nadruk ligt op de analyse van nut en noodzaak om het gesignaleerde probleem als project aan te pakken waarbij onder meer inzicht vereist is in de effecten en kosten van de oplossingsrichtingen.

In de verkenning die in 2010 is gestart is sprake van fasen:

  • De voorfase waarin ideeën zijn ontstaan en soms door toevallige omstandigheden tot bloei zijn gekomen. Het project Zandhonger en het flitsproject ‘bloedkoralen van de Oosterschelde’ hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Zie pagina Voorfase.
  • Het definiëren van het project heeft van eind 2010 tot april 2011 plaatsgevonden, en heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst, die getekend is door het Ministerie van I&M, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland. Alle drie partijen hebben financieel bijgedragen. Zie pagina Definëren project.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares