Voorbereiden van de uitvoeringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Oesterdam veiligheidsbuffer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


In de planuitwerking wordt de beschrijving van het probleem aangescherpt en mogelijke oplossingsrichtingen worden uitgewerkt in alternatieven. Doel van de planuitwerking is aan te geven wat de oplossing is voor het gesignaleerde probleem en hoe dit aangepakt moet worden. Centraal staat de ‘wat-en-hoe’-vraag.

De Planuitwerking van het Oesterdam Veiligheidsbufferproject is, na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, met enige vertraging van start gegaan. Het projectteam dat door Rijkswaterstaat is samengesteld, is gebaseerd op de IPM-rollen (zie voor uitleg IPM-rollen de pagina over het samenstellen van het projectteam). Het is uniek dat Natuurmonumenten de rol van Omgevingsmanager mocht invullen.

De voorbereiding is niet op de markt gebracht, maar uitgewerkt door een consultant en het Projectbureau Zeeweringen. Nadat de benodigde vergunningen verkregen waren, is het bestek vermarkt.

De activiteiten in voorbereiding van de uitvoering van het project zijn vastgelegd in onderstaande concept map.


Oesterdam VB: voorbereiden VN Realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: openbaar aanbesteden en gunnen VN Oesterdam VB: kiezen van zandwinlokaties VN Oesterdam VB: vergunningen aanvragen VN Oesterdam VB: voorbereiden van de aanbesteding VN Oesterdam VB: kiezen van uitvoeringsmethode VN Oesterdam VB: uitvoeringseisen VN Oesterdam VB: vergunningen VN Oesterdam VB: definitief ontwerp VN Oesterdam VB: voorwaarden voor zandwinning VN Oesterdam VB: bestek opstellen VN Oesterdam VB: bestek VN Oesterdam VB: vaststellen definitief ontwerp VN Voorbereiden van de uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: opleveren VN Oesterdam VB: realisatie VN Oesterdam VB: vaststellen voorkeursontwerp RWS VN Oesterdam VB: voorwaarden voor uitvoering VN Het ontwerpproces Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Planuitwerking Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam VB: doelstellingen project VN Oesterdam veiligheidsbuffer VNVoorbereiden van de uitvoering
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares