VoorfaseSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result = Oesterdam veiligheidsbuffer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Result =

End Set VN link


Conceptmap

Centraal in de verkenningsfase staat de beantwoording van de waarom-vraag. Waarom is er een probleem van het Ministerie van I&M en waarom is een planstudie nodig? De nadruk ligt op de analyse van nut en noodzaak om het gesignaleerde probleem als project aan te pakken waarbij onder meer inzicht vereist is in de effecten en kosten van de oplossingsrichtingen.

In de verkenning die in 2010 is gestart is sprake van fasen. De voorfase waarin ideeën zijn ontstaan en soms door toevallige omstandigheden tot bloei zijn gekomen. Het project 'Zandhonger' en het flitsproject 'Bloedkoralen van de Oosterschelde' hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. De voorfase van project Oesterdam veiligheidsbuffer heeft een eigen conceptmap, waarin de activiteiten getoond worden die leiden tot het definiëren van het project.


Oesterdam VB: samenwerking afstemmen met partners VN Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Uitvoeren onderzoek naar zandhonger Oosterschelde i.h.k.v. MIRT VN Verkenningen uitvoeren in kader Bloedkoralen van de Oosterschelde VN Maatregelen ter bestrijding zandhonger Oosterschelde VN Presentaties verkenningen: bloedkoralen van de Oosterschelde VN Oesterdam zuid: Versterkingsplan VN Oesterdam zuid: toetsen VN Oesterdam zuid: toetsrapportage VN Oesterdam zuid: beslissing tot versterken VN Oesterdam zuid: versterken VN Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam VN Oesterdam veiligheidsbuffer VNVoorfase van project
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares