Vooroeversuppleties

Context VN set links: model =


Context VN set links: model = Vooroeversuppleties


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Vooroeversuppleties

Result = Sedimentsuppletie en oesterriffen VN

End Set VN linkDe aanleg van levende oesterriffen en zandbanken (op basis van vooroeversuppleties) zijn methoden om golven te dempen en delta’s tegen hoogwater te berschermen. De aanleg en het effect van deze methoden ligt dicht bij natuurlijke processen in een delta, zoals het ontstaan van riffen en sedimentatie. In vergelijking met traditionele maatregelen zijn deze methoden relatief goedkoop (Deltares and Rijkswaterstaat, 2013).Referenties
Ecologische functies oesterriffen Oosterschelde VN Sedimentbalans Oosterschelde VN Sedimentatie Oosterschelde VN Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde VN Vorm en grootte oesterriffen VN Positie oesterriffen Oosterschelde VN Sedimentbalans en oesters in de Oosterschelde Oosterschelde VN Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde VN Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde VN Oesterriffen als interventie in de Oosterschelde Oosterschelde VN De Oosterschelde beschermen met oesterriffen Oosterschelde VN Zandhonger BwN VN Habitatvoorwaarden oesters VN Ecologische functies oesterriffen VN Sedimentbalans VN Oestergroei en -expansie in Noordwest Europa VN Japanse oester (C. gigas) VN Substraat oesterrif VN Sedimentatieprocessen en habitat van oesters VN Constructie- of restauratieprojecten oesterriffen VN Monitoren van restauratieprojecten VN Constructie of restauratie van oesterriffen VN Oesterriffen als interventie VN Het suppleren van vooroevers VN Vooroeversuppleties VN Sedimentsuppletie en oesterriffen VNSedimentsuppletie en oesterriffen V20160419
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares