WaterkeringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Waterkering

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Waterkering

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Waterkering

Result = Dijkringbenadering VN, Kustgebied VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Waterkering

Result = (Het) Bezwijken VN, Actuele sterkte VN, Beheer VN, Beheersregister VN, Binnendijks VN, Bres VN, Buitendijks VN, Deltahoogte VN, Deltaworks VN, Dijkring VN, Dijkvak VN, Duinvak VN, Erosiebestendigheid VN, Hydraulische belasting VN, Intertidal community VN, Intreepunt VN, Karakteristieke sterkte VN, Keur VN, Legger VN, Normaal onderhoud VN, VTV VN

End Set VN link


Twee definities:

  1. Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte werken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben, en die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
  2. Een natuurlijke of kunstmatige verhoging in het landschap om het achterliggende gebied te beschermen tegen overstroming. Deze zijn primair of secundair.
Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Bandijk, Harde waterkering, Primaire waterkering, Regionale waterkering, Rivierdijk, Schaardijk, Secundaire waterkering, Stormvloedkering, Zachte waterkering, Zeewering
Onderdeel van 
Kustgebied, Dijkringbenadering
Bestaat uit 
Fietspad, Karakteristieke sterkte, Kernzone, Niet-waterkerend object, Schouwpad, Veiligheidszone, Werkstrook
Gerelateerd concept 
Actuele sterkte, Beheer, Beheersregister, Binnendijks, Buitendijks, Dijkring, Dijkvak, Duinvak, Keur, Legger, Normaal onderhoud, Bres, (Het) Bezwijken, Hydraulische belasting, Deltahoogte, Intreepunt, Deltaworks, Erosiebestendigheid, Intertidal community, Karakteristieke sterkte, VTV


Waterkering.jpg

Feiten

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares