HoogwaterbeschermingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Waterveiligheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:hasTopConcept, Property VN name = Skos:hasTopConcept

Model link = Waterveiligheid

Result = (Het) Bezwijken VN, Delta VN, Dijkring VN, Faalmechanisme VN, Hydraulische condities VN, Kunstwerk VN, Kustbeheer VN, Suppletie VN, Toetspeil VN, Veiligheidsketen VN, Veiligheidsnorm VN, Water VN, Waterkering VN, Zee VN

End Set VN linkDe waterveiligheid begrippen zijn gestructureerd in een thesaurus.

Doelstellingen van de thesaurus

Ten eerste verschaft een thesaurus definities voor begrippen en laat zien hoe begrippen zijn gerelateerd met andere begrippen (via een aantal standaardrelaties als broader/narrower term (BT/NT), part of (onderdeel van) en related (associatie)). Ten tweede wordt de thesaurus gebruikt voor het nauwkeurig zoeken in wiki. Full-text search wordt gecombineerd met de thesaurus om zo goed mogelijk antwoorden te geven op een zoekvraag gesteld vanuit een bepaalde (proces) context. De thesaurus vormt het hart van een zelflerend systeem. Nieuwe content wordt automatisch voorzien van de juiste tags (begrippen in de thesaurus). In dit proces wordt de thesaurus automatisch verrijkt met nieuwe begrippen, waardoor steeds nauwkeuriger kan worden gezocht. Ten derde vormt de thesaurus de (zoek)ingang naar diverse bibliotheekcatologi. Nieuwe content wordt direct aan de thesaurus gelinkt en daarmee komt deze content direct ter beschikking in relevante (proces) contexten.

De thesaurus is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Calamiteit en risico, Hydrologie, Morfodynamiek, Rivier-meer-kust, Veiligheid en ontwerp

Grondverbetering VN Suppletie VN Kustlijn VN Dijkverbeteringstraject VN Strandsuppletie VN Toetsing VN Beheer en onderhoud VN Erosiebestendigheid VN Deltahoogte VN Faalmechanisme VN Ontwerp VN Veiligheid en ontwerp VN Kustgebied VN Delta VN Zee VN Intergetijdegebied VN Rivier VN Rivier-meer-kust VN Evenwichtsprofiel VN Erosie VN Morfodynamiek VN Communicatie VN Projectbureau Zeeweringen VN Programma van eisen VN Projectplan VN Bedrijf-project-scholing VN Golfmodel VN Onderzoek SKOS VN Grondonderzoek VN Onderzoek VN Dijk VN Dijkbekleding VN Artificial oyster reef VN Strand VN Waterkering VN Nature-based coastal defense VN Kwelkade VN Duin VN Dijken-duinen-kunstwerken VN Veiligheidsketen VN Overstroming VN (Het) Bezwijken VN Calamiteit VN Rampenbestrijdingsplan VN Calamiteit en risico VN Intreepunt VN Kwel VN Grondwater VN Hydrologie VN Beschermde natuurwaarde VN Duurzaamheid VN Intertidal community VN Duurzame materialen VN Oyster reef VN Coastal wetland vegetation VN Natuur VN Ecosystem VN Ecosysteemdienst VN Seaweeds VN Benthic communities VN Zeegras VN Ecological research VN Typologie VN Ecologie en duurzaamheid VN Meerlaagse veiligheid VN Ecological engineering VN Natuurontwikkeling VN Beleid VN Natura 2000 VN Basiskustlijn VN Dijkringbenadering VN Ecosystem-based flood protection VN Visie-beleid-wetgeving VN Golven VN Wave attenuation VN Waterstand VN Hoogwatergolf VN Buitenwaterstand VN Stormvloed VN Hydrodynamica VN Waterveiligheid VNWaterveiligheid-GK-S
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares