EcosysteemSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = WS Ecosysteem

Result = ZW Zoet water in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = WS Ecosysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = WS Ecosysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = WS Ecosysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = WS Ecosysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = WS Ecosysteem

Result =

End Set VN link
Kreek in Zeeland.jpg

De Zeeuwse natuur is van grote waarde voor flora en fauna maar ook voor de voedselvoorziening en het welzijn van mensen. Een gezond en vitaal natuurlijk systeem (bodem, water, biodiversiteit) vormt de leidraad voor de toekomstbestendige inrichting van Zeeland (Provincie Zeeland, 2021) en dus ook voor een waterrobuust Zeeland (Provincie Zeeland, 2021). Met een vitaal natuurlijk systeem ontstaat er flexibiliteit en een basis om veranderingen op te vangen. Een belangrijke pijler op weg naar een sterker ecosysteem én een sterke landbouw is de verwevenheid van functies: geen strikte scheiding en wel veel meer variatie. Het versterken van het natuurlijke kapitaal dient daarmee ook de landbouw. Voor het herstellen en inrichten van robuuste (water)systemen is een integrale gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares