Versterken van de zoetwatersituatie in ZeelandSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = ZW Versterken zoetwatersituatie in Zeeland

Result = ZW Zoet water in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = ZW Versterken zoetwatersituatie in Zeeland

Result = ZW Water voor de landbouw en industrie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = ZW Versterken zoetwatersituatie in Zeeland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = ZW Versterken zoetwatersituatie in Zeeland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = ZW Versterken zoetwatersituatie in Zeeland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = ZW Versterken zoetwatersituatie in Zeeland

Result =

End Set VN linkHet Zeeuws Deltaplan Zoet Water (Provincie Zeeland, 2021) verkent welke maatregelen mogelijk zijn om de zoetwatersituatie in Zeeland te versterken. Het plan is gericht op de nabije toekomst, maar probeert daarbij wel de duurzaamheid op langere termijn in te schatten. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de zoetwatersituatie te verbeteren. Een aantal is al lang gemeengoed en wordt veelvuldig toegepast. Andere zijn meer theoretisch. Voor het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is de haalbaarheid en toepasbaarheid van deze maatregelen onderzocht en in een voorkeursvolgorde beschreven. De maatregelen zijn als volgt ingedeeld:

  • De basis op orde: gaat over het belang van een sterk ecosysteem en een veerkrachtige bodem;
  • Zuinig omgaan met water: effectieve irrigatietechnieken en de rol van gewas- en/of raskeuze;
  • Water langer vasthouden: waterbeheer van de kavel tot en met de aansturing van het primaire watersysteem;
  • Water opslaan: in kunstmatige bekkens, in de ondergrond en in natuurgebieden.
  • Water hergebruiken: water afkomstig uit stedelijke gebieden, water uit afvalwaterzuiveringen, de mogelijkheden van ontzilting;
  • Water aanvoeren;
  • Functiewijziging en accepteren van restrisico’s.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares