Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee


Context VN set links: model = Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee

Result = Zeegras Zeegras VN

End Set VN link


In de periode 2002 tot 2014 zijn er experimenten in de Waddenzee uitgevoerd om de populaties groot zeegras te herstellen. Hierbij gaat het om aanplant van zeegras en zaai-experimenten. Deze experimenten worden beschreven in deze context.

Verder lezen

Hieronder staat een conceptmap die de relaties tussen de onderdelen van de context weergeeft. De onderdelen zijn aanklikbaar voor verdere informatie.


Zeegras Kiezen van donorlocatie planten VN Zeegras Monitoren aanplantingen VN Zeegras Ontwikkelen en uitvoeren aanplantmethode VN Zeegras Kiezen van aanplantlocatie VN Zeegras Deponeren van zaadstengels VN Zeegras Meerjarige ontwikkeling zeegrasveld VN Zeegras Aanplantgrootte en -dichtheid VN Zeegras Aanplanthoogte ten opzichte van NAP VN Zeegras Stabiliseren van het sediment VN Zeegras Aanwezigheid van macroalgen VN Zeegras Beschutting VN Zeegras Aanplanten zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Kiezen van donorlocatie zaad VN Zeegras Kiezen van de zaailocaties VN Zeegras Ontwikkelen en uitvoeren zaaimethode VN Zeegras Monitoren effect van zaai-experimenten VN Zeegras Kansenkaart voor zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Monitoren effect op donorlocatie VN Zeegras Herkomst donormateriaal VN Zeegras Introductie exoten VN Zeegras Herkomst zaad VN Zeegras Zaadproductie en -verlies VN Zeegras Zaadretentie VN Zeegras Verstoringen VN Zeegras Geschiktheid habitat VN Zeegras Kolonisatie VN Zeegras Monitoringsmethode zeegras VN Zeegras Inzaaien groot zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Doelstellingen aanplantproject groot zeegras VN Zeegras Doelstellingen inzaaiproject groot zeegras VN Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee VNExperimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee V20190417
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares