Zoutgehalte WaddenzeeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Zoutgehalte Waddenzee

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Zoutgehalte Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Zoutgehalte Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Zoutgehalte Waddenzee

Result = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Zoutgehalte Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Zoutgehalte Waddenzee

Result =

End Set VN link
Figuur 1: De standaarddeviatiekaart voor saliniteit in het groeiseizoen. De kaart is verkregen door interpolatie tussen de punten op de kaart. Het getal bij elk punt is de lokale standaarddeviatie (Van der Heide et al. 2006).


Hoewel groot zeegras over een brede range van zoutgehaltes (5 – 42‰) voorkomt, lijken waarden tussen 10 en 30‰ optimaal. Hoge zoutgehaltes (30 – 32‰) hebben een negatief effect op de vestiging en de uitbreiding van groot zeegras. Over de effecten van zoutgehalte op klein zeegras is minder bekend (zie ook de informatie over zoutgehalte). Sinds de afsluiting van de Zuiderzee is het zoutgehalte in de westelijke Waddenzee gedaald. Ook is de lengte van de zoet-zoutgradiënt achter de spuisluizen in de Afsluitdijk veel kleiner dan de gradiënt ten tijde van de open uitmonding van de IJssel in de Waddenzee. Een enigszins lager zoutgehalte lijkt niet ongunstig voor zeegras. Zowel momenteel als in het verleden lijkt het voorkomen van zeegras in de Waddenzee gekoppeld aan de nabijheid van uitstroom van zoet water. Behalve tot een verlaging van het zoutgehalte en een kortere zoet-zoutgradiënt heeft de aanleg van de Afsluitdijk, door het spuibeheer, ook geleid tot grotere fluctuaties (zoetwaterschokken) in het zoutgehalte (Figuur 1). Hiervan wordt een negatief effect op de groei en ontwikkeling van zeegras verwacht (Wanink en Van der Graaf 2008).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares